Monitoring eerste jaar VN verdrag

Er zijn nog veel stappen nodig om mensen met een beperking volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Dat was op 1 december 2017 de boodschap van het College voor de Rechten van de Mens aan Hugo de Jonge, de minister van VWS. Die nam het eerste monitorrapport van het College in ontvangst. In dat rapport doet het College verslag van het eerste jaar van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Enkele conclusies: het blijkt dat veel mensen met een beperking moeilijk aan werk kunnen komen, dat er te weinig aangepaste woningen zijn en dat zij te weinig ondersteuning krijgen om zelfstandig te kunnen wonen. Toegankelijkheid, ook van websites en apps, heeft veel aandacht nodig.

Het VN-verdrag geeft een set regels op vrijwel alle levensterreinen. Het gaat daarbij om mensenrechten, waarvan de staat moet zorgen dat de verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden uitgevoerd en nageleefd. Nederland wil dat nieuwe regels omtrent mensenrechten ook werkelijk iets betekenen. Voordat het verdrag op 14 juli 2016 werd goedgekeurd, zijn daarom een aantal wetten en beleidsmaatregelen ingevoerd om tegemoet te komen aan de verplichtingen uit het verdrag. Denk aan de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, of aan het verhogen van bushaltes zodat rolstoelers makkelijker de bus in kunnen. Zoals uit het monitorrapport van het College over 2016-2017 blijkt, moet er de komende tijd nog veel gebeuren om de rechten van mensen met een beperking werkelijkheid te laten worden.

VN-verdrag handicap in Nederland 2017 – Samenvatting in begrijpelijke taal