Zwartboek

De SP, afdeling Maastricht heeft een zwartboek gemaakt over de slechte toegankelijkheid en verkeersonveiligheid van Maastricht voor mensen met een beperking. Dit zwartboek is bij de start van de Week van de toegankelijkheid (1-6 oktober) op 1 oktober 2018 overhandigd aan wethouder Mara de Graaf-van Haasen. In het zwartboek zijn 25 foto’s opgenomen die laten zien dat onze binnenstad ontoegankelijk en verkeersonveilig is, niet alleen voor mensen in een rolstoel, mensen met een visuele beperking, maar ook voor inwoners met een rollator of wandelwagen. De SP heeft zich nu beperkt tot de hot spots in de Boschstraat, Grote Gracht, Bogaardenstraat, Helmstraat, Capucijnenstraat, Statenstraat, Brusselsestraat en Grote Staat, maar deze situaties doen zich op veel plekken in Maastricht voor.