Week van de Toegankelijkheid 2018: aan de slag!

(Foto (van links naar rechts): Miranda Wiegers (Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht), Huup Peters (Maastricht voor Iedereen), Ria Haesen ( Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht), wethouder Mara de Graaf en Peter Vrehen (Samen Onbeperkt). )

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid ging wethouder Mara de Graaf in gesprek met betrokkenen en ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van Maastricht. Ze spraken over hoe belangrijk het is om samen te werken aan een stad waarin mensen met een beperking zo veel mogelijk kunnen meedoen.

Het bevorderen van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook wel inclusie genoemd, staat in Maastricht al geruime tijd hoog op de agenda. Het beleid is gericht op het opheffen van belemmeringen voor alle burgers die belemmeringen voor deelname aan de samenleving ervaren of letterlijk tegenkomen. Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is daarbij het uitgangspunt.

Koploper
Samenwerking met organisaties als Maastricht voor Iedereen en (de Werkgroep Toegankelijkheid van) Stichting Samen Onbeperkt is essentieel. Hierdoor is Maastricht door de VNG benoemd als één van de 25 Koplopergemeenten ‘Implementatie VN-Verdrag Handicap’ geworden.

Doelstelling Coalitieakkoord 2018 – 2022
Een optimale toegankelijkheid van gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wethouder de Graaf sprak met de aanwezigen af dat ervaringsdeskundigen een sleutelrol zullen spelen bij het verwezenlijken van deze doelstelling. Zij weten immers het beste wat toegankelijkheid betekent.

Instrument Integrale Toegankelijkheid gelanceerd
Daarvoor zullen zij het ‘Instrument Integrale Toegankelijkheid’ gebruiken. Het doel van het instrument Integrale Toegankelijkheid is om de toegankelijkheid van een pand zo breed mogelijk in kaart te brengen. Ervaringsdeskundigen van Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht screenen aan de hand van dit instrument de betreffende panden. De gemeente ontvangt naar aanleiding van deze screening vervolgens concrete adviezen over hoe de toegankelijkheid te vergroten, op alle onderdelen waarop dat nodig is.

Innoverende aanpak
Maar dat is niet het enige. Ambtenaren werden getraind in hoe om te gaan met mensen met een beperking. Daarnaast werden gemeentelijke documenten, voor wat betreft de leesbaarheid en begrijpelijkheid onder de loep genomen. Ook was de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018 een mogelijkheid voor organisaties om subsidie aan te vragen voor aanpassingen ten behoeve van de toegankelijkheid. Verder werd er, samen met ervaringsdeskundigen, een brochure ontwikkeld die aanvragers van vergunningen voor evenementen en festivals informeert over het thema toegankelijkheid.