Weer nieuwe ambassadeurs VN Verdrag Handicap!

Vorige week waren onze co-trainers, ervaringsdeskundigen inclusie, in gesprek met ambtenaren van de gemeente Maastricht. De teammanagers van Centre Ceramique, Natuurhistorisch Museum en Kumulus vroegen maar liefst 4 inspiratiesessies aan voor alle klantenservice, ledenservice en baliemedewerkers.

Het werden 4 sessies met openhartige gesprekken over wederzijdse ervaringen met betrekking tot bejegening. Een aantal ambtenaren bleken zelf ouder, kind, broer of zus te zijn van een gezinslid met een beperking. Collega’s, maar ook de co-trainers werden zeer geraakt door deze openbaringen.

De inspiratiesessies werden als zeer informatief ervaren door de ambtenaren. De gemiddelde waardering was een 8 voor de opzet van de sessie en inzet de van de co-trainers.

De gemeente geeft daarmee blijk van haar inzet en bereidwilligheid om van het VN Verdrag Handicap serieus werk te maken.

Er vonden het afgelopen jaar meer van dit soort sessies plaats. Steeds weer mooie ervaringen en positieve reacties.

We zijn ervan overtuigd dat deze gesprekken leiden tot bewustwording en verbetering van de dienstverlening van de gemeente aan haar burgers met een handicap.