Nieuwsberichten

Anekdotische verhalen van ……..

In deze rubriek starten we met anekdotische verhalen van burgers met een beperking. In hun eigen verhalen beleven we mee wat zij zoal meemaken. Een van onze vaste verhalenvertellers wordt Mieke Bosch. Lees onder : Dit is niet normaal/Meer ervaringsverhalen haar eerste bijdrage. Wil je reageren of wil je misschien zelf een verhaal schrijven kun […]

Lees verder

Inspiratiebundel Organiseer Ervaringsdeskundigheid

  Omdenken is soms lastig in de samenleving zoals we die hebben gebouwd. Maar wanneer je de verhalen kent van mensen die telkens weer over de drempels struikelen, zie je de noodzaak. Sinds de ratificatie van het VN-Verdrag is een beweging op gang gekomen en werken steeds meer ondernemingen, organisaties en gemeenten aan een inclusieve […]

Lees verder

Come Closer (film)

Film over Handboek en training ‘Bejegening’ gratis beschikbaar Uit onderzoek van de gemeente Maastricht is gebleken dat mensen met een beperking de meeste problemen en knelpunten ervaren in de bejegening jegens hen. Mensen weten zich geen goede houding te geven ten opzichte van mensen met een beperking. Karin Martens (beleidsambtenaar gemeente Maastricht): “Als gemeente Maastricht […]

Lees verder

Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022

  Op 25 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022’ vastgesteld. Graag informeer ik u over deze agenda, die een uitgebreid overzicht geeft van de inspanningen van de gemeente om de positie van mensen met een beperking in Maastricht te verbeteren. VN-verdrag Op 14 juli 2016 trad in Nederland […]

Lees verder

Wijzigingen Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

In het kader van de wijzigingen in de Code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden) maakt de taxibranche gebruik van een checklist voor klanten en een instructiekaart voor chauffeurs. Deze folders zijn te bestellen via onderstaande link. Deze worden gratis opgestuurd. https://www.sociaalfondstaxi.nl/werkgever/opleidingen-sft/code-vvr#bestel-instructiekaarten-enof-checklists Meer info kun je vinden op: https://www.sociaalfondstaxi.nl/werkgever/opleidingen-sft/code-vvr https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/code-veilig-vervoer-rolstoelgebruikers-is-vernieuwd

Lees verder

Weer nieuwe ambassadeurs VN Verdrag Handicap!

Vorige week waren onze co-trainers, ervaringsdeskundigen inclusie, in gesprek met ambtenaren van de gemeente Maastricht. De teammanagers van Centre Ceramique, Natuurhistorisch Museum en Kumulus vroegen maar liefst 4 inspiratiesessies aan voor alle klantenservice, ledenservice en baliemedewerkers. Het werden 4 sessies met openhartige gesprekken over wederzijdse ervaringen met betrekking tot bejegening. Een aantal ambtenaren bleken zelf […]

Lees verder

Taal voor allemaal ©

Veel dienst- en hulpverlening maakt gebruik van taal. Schriftelijk en mondeling. Taal in brieven of folders mist vaak aansluiting bij de taalvaardigheden van lezers. Taal voor allemaal © kan helpen bij begrijpelijk schrijven.

Lees verder

Week van de Toegankelijkheid 2018: aan de slag!

(Foto (van links naar rechts): Miranda Wiegers (Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht), Huup Peters (Maastricht voor Iedereen), Ria Haesen ( Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht), wethouder Mara de Graaf en Peter Vrehen (Samen Onbeperkt). ) Tijdens de Week van de Toegankelijkheid ging wethouder Mara de Graaf in gesprek met betrokkenen en ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van Maastricht. Ze spraken […]

Lees verder

Zwartboek

De SP, afdeling Maastricht heeft een zwartboek gemaakt over de slechte toegankelijkheid en verkeersonveiligheid van Maastricht voor mensen met een beperking. Dit zwartboek is bij de start van de Week van de toegankelijkheid (1-6 oktober) op 1 oktober 2018 overhandigd aan wethouder Mara de Graaf-van Haasen. In het zwartboek zijn 25 foto’s opgenomen die laten […]

Lees verder

Eerste Landelijke rapportage VN verdrag

Het rapport betreft een uiteenzetting van de (wettelijke) maatregelen die in de periode vóór en sinds de ratificatie door Nederland zijn genomen of genomen worden om de rechten van personen met een beperking te bevorderen en beschermen. Decentralisatie van taken: de ‘vrijblijvendheid’ in gemeenten bij de invulling van inclusief beleid en de gevolgen van decentralisatie […]

Lees verder