Miranda Wiegers, kartrekker Lokale Coalitie voor Inclusie “Waarom is het VN-verdrag zo belangrijk voor mij?”

“Concreet is het VN verdrag voor mij belangrijk omdat dit het voor mij mogelijk maakt om mee te kunnen praten en denken. Bijvoorbeeld: ‘Hoe worden mensen met een beperking behandeld? Hoe kunnen ervaringen die mensen met een beperking hebben gebruikt worden?’. Dit noemen we ervaringsdeskundigheid. Dit is iets wat bijna op geen enkele andere manier te leren is en daarom is dit zo belangrijk voor mij.

Ook is het voor mij belangrijk zoveel mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Nu moet ik nog veel regelen om bijvoorbeeld naar een theater of een vergadering te gaan. Bijvoorbeeld de taxi. Controleren of er een aangepaste wc is. En of de ruimte waar de vergadering is, groot genoeg is.

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, wat is dat nu eigenlijk?

Dit VN verdrag is één van de verdragen die de Verenigde Naties (een groep belangrijke landen in de wereld) hebben gesloten. Dit om de rechten van bepaalde groepen te versterken. Andere voorbeelden hiervan zijn het verdrag voor de rechten van het kind en het verdrag voor de rechten van de vrouw.

Nederland heeft dit verdrag al in 2007 ondertekend. Dit betekent dat Nederland wat in het verdrag staat ook belangrijk vindt. De volgende stap is dan dat Nederland dat wat het in verdrag staat ook gaat gebruiken in de Nederlandse wetten en regels. Ook daarvoor moet een document ondertekend worden. Dit is op 20 januari 2016 gebeurd.”

Waarom nu dan ook een verdrag voor de rechten van mensen met een beperking? Dat is nodig omdat deze groep nog niet goed mee kan doen in de maatschappij.Een voorbeeld hiervan is toegankelijkheid. Kan ik bijvoorbeeld in een openbaar gebouw binnen komen en daar ook gebruik van maken? Kan ik er bijvoorbeeld als persoon met een beperking naar een aangepast toilet? Maar toegankelijkheid houdt niet op bij het wel of niet ergens binnen kunnen komen.

Hiernaast zou het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking ook om andere redenen belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld:

  • Kan ik als persoon met een beperking zonder problemen naar een gewone school?
  • Kan ik gebruik maken van het (openbaar)vervoer?
  • Kan ik naar de gewone sportclub?
  • Kan ik een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket?
  • Kan ik op een terrasje gaan zitten/ in een restaurant eten?
  • Kan ik een gewone baan krijgen?
  • Kan ik alle voor mij belangrijke informatie vinden?
  • Maar ook hoe word ik behandeld als ik een winkel in wil of als een theater wil bezoeken?