Project: Monitoring Maastricht voor iedereen

‘Monitoring Maastricht voor iedereen’ is een project van de Lokale Coalitie voor Inclusie. Het doel is om zichtbaar te maken welke verbeteringen optreden in de gemeente Maastricht. Verbeteringen waarmee mensen met een beperking beter kunnen meedoen.

Inwoners met een beperking aan het woord

Door eens per half jaar te vragen naar de ervaringen van mensen met een beperking die in Maastricht wonen, of werken of naar school gaan, krijgt te LCvI inzicht in waar knelpunten zitten. En dan kunnen wij voorstellen doen om tot verbetering te komen. Daarover adviseert de LCvI de gemeente. De gemeente gaat dan werken aan die verbeteringen.

Recht op meedoen

In de zomer van 2016 is een wet ingevoerd die erover gaat dat mensen met een beperking, net als alle andere mensen, het recht hebben om mee te doen in het leven.

Dat heeft te maken met de invoering van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, daarover vind je hier meer informatie.

Help mee!

Als je een ziekte of aandoening hebt die je beperkt in wat je kunt, vernemen we graag je mening. Of je nou moeite hebt met bewegen, leren, horen of zien, dat maakt niet uit. Ook mag je meedoen als je in je dagelijks leven hinder ondervindt van bijvoorbeeld AD(H)D, autisme of een depressie, of van de gevolgen van hersenletsel. Ervaar je meerdere beperkingen? Ook dan kun je deelnemen. We zorgen ervoor dat de vragenlijst voor iedereen te gebruiken is.

Als je nog geen zestien jaar bent, kun je onder begeleiding van een ouder of verzorger meedoen. Het panel zal gaan bestaan uit vijfhonderd mensen. Als lid van het panel vul je één keer in de drie maanden een vragenlijst in. In totaal vul je zes tot acht keer de lijst in. Ondertussen gaan wij aan de slag om jouw mening om te zetten in actie. Jouw stem telt!

Aan de eerste meting deden ruim 300 mensen mee. We zijn altijd op zoek naar meer mensen die hun ervaringen met ons willen delen. Doe je ook mee? Meld je aan door een email te sturen naar: info@maastrichtvooriedereen.nl

Vragenlijst

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het invullen van de vragenlijsten. Bij elk onderwerp wordt gekeken wat beter kan, of wat juist goed gaat. Het gaat er bij ieder thema met nadruk óók over hoe anderen met jou omgaan.

1. Vrije tijd

Bij vrije tijd gaat het over sporten, gebruik van het zwembad, theater- en bioscoopbezoek, museum- en festivalbezoek.

2. Winkels en horeca

Hier gaat het over het bezoeken van winkels, restaurants, café’s en uitgaansgelegenheden in Maastricht.

3. Media

Hierbij gaat het om gebruik van lokale, Maastrichtse media zoals stadskrantjes, lokale radio en tv, en de website van gemeente Maastricht.

4. School en werk

Dit onderwerp gaat over het vinden en behouden van werk, en over naar school gaan.

5. Openbare gebouwen

Denk aan de bibliotheek, het ziekenhuis, de kerk of het politiebureau.

6. De overheid

Hiermee wordt de dienstverlening vanuit de gemeente bedoeld. Dan kun je denken aan het WMO-loket, de sociale dienst of het gemeenteloket waar je terecht kunt voor een nieuwe ID-kaart of paspoort.

7. Onderweg

Van A naar B komen met eigen vervoer, openbaar vervoer, vervoer op maat en parkeren.

Het Project Monitoring Maastricht voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door: