Stimuleringsregeling

Ben je winkelier, horecaondernemer of werk je voor een onderwijsinstelling, gemeenschapsvoorziening of vrijwilligersorganisatie? En wil je de toegankelijkheid van je gebouw of je activiteiten verbeteren voor mensen met een beperking? Dan kun je van 1 februari 2018 tot en met 30 april 2018 een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018.

Doel van de regeling

Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Waar gaat het dan over? Bij fysiek kun je denken aan mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten en wat je daarvoor kunt doen om te zorgen dat zij overal waar ze mogen komen, ook kunnen komen. Bijvoorbeeld binnenkomen! Bij digitaal kun je denken aan mensen die niet kunnen zien, om te zorgen dat je je website daar op aanpast. En bij sociaal kun je denken aan het trainen van iedereen die met bezoekers of klanten in aanraking komt, dat zij kunnen omgaan met mensen die anders zijn. Daarvoor bestaan trainingen.

Wat krijg je vergoed?

Per aanvraag wordt maximaal €3.000,- beschikbaar gesteld. In totaal is het subsidiebudget voor deze regeling €30.000,-. In de ‘Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018’ lees je welke voorwaarden gelden en vind je ook het aanmeldformulier. Je aanvraag wordt na sluiten van de inlevertermijn binnen acht weken afgehandeld. Voor meer informatie zie www.gemeentemaastricht.nl/toegankelijkheid