Toegankelijkheidscheck

Als je wilt, kun je een toegankelijkheidscheck laten uitvoeren. Er zijn veel verschillende instrumenten beschikbaar om dat te doen. De meeste instrumenten meten alleen de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel of voor mensen die blind zijn of doof. Minder aandacht is er voor de toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking, of mensen die laaggeletterd zijn, of mensen met autisme. Als je een check wilt doen op toegankelijkheid is het goed om daar ook rekening mee te houden. Je wilt immers dat iedereen gebruik kan maken van je ruimtes. Zodat iedereen kan meedoen!

Waar vind je de instrumenten?

Als je ‘meten toegankelijkheid’ in Google invoert, krijg je meteen een groot aantal hits met instrumenten en adviezen over het meten van toegankelijkheid. We willen de keuze voor het meten graag open laten, immers ieder instrument heeft voordelen en nadelen en niet alle instrumenten zijn overal voor geschikt. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je je kantoor zo toegankelijk mogelijk kan inrichten voor ‘het nieuwe werken’, dan heb je andere informatie nodig dan wanneer je je café zo toegankelijk mogelijk wilt maken. Als je zoekt, hebben we wel een paar tips voor je:

  • Bepaal voor jezelf wat je zoekt: fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid en/of sociale toegankelijkheid.
  • Bepaal wat voor jou het belangrijkste is wat ‘toegankelijk’ moet zijn: personeel, ruimtes, website etc.

Op basis daarvan kun je gericht zoeken. Mocht je er niet uitkomen, mail ons!

Wat doet de gemeente?

De gemeente laat haar eigen panden ook onderzoeken. In de komende maanden gaat de gemeenten 25 panden onderzoeken die voor het publiek open staan. Denk aan buurthuizen, wijkgebouwen en bijvoorbeeld de openbare bibliotheek. Mensen met een beperking voeren het onderzoek uit. Ze maken hierbij gebruik van een instrument om de toegankelijkheid te toetsen. Denk daarbij aan de bruikbaarheid van de ruimte, de toegankelijkheid én de bereikbaarheid van die ruimtes. Ze gaan toetsen hoe het zit met de fysieke toegankelijkheid, de digitale toegankelijkheid en de sociale toegankelijkheid: hoe gaan de medewerkers van die gebouwen om met mensen met een beperking?

Integraal screeningsinstrument toegankelijkheid

Het doel van het instrument Integrale Toegankelijkheid van Pand (ITP) is om zoveel als mogelijk de toegankelijkheid van een pand.in kaart te brengen. Met de uitkomsten kunnen mensen met een specifieke beperking inschatten in hoeverre het pand voor hen toegankelijkheid is. Het geeft informatie over waarmee ze te maken krijgen als ze het pand bezoeken.

De eigenaar van het pand krijgt dezelfde uitkomsten. Hij krijgt daarmee concrete adviezen hoe de toegankelijkheid te vergroten, op alle onderdelen waarop dat nodig is. Het ITP geeft geen oordeel; het heeft niet als doel om aan te geven of het hele pand ‘niet, een beetje of geheel toegankelijk’ is. Daarvoor zijn er teveel verschillende onderdelen die invloed hebben op de toegankelijkheid als geheel. En zijn er teveel verschillende bezoekers voor wie zaken wel of geen hindernis zullen zijn.

De kracht van de ITP zit hem in de grote hoeveelheid onderwerpen waar de bezoeker en de eigenaar van het pand informatie over kunnen vinden. Als iemand met een beperking een pand bezoekt, is het nodig om te weten waarmee rekening te houden om te zorgen dat deze persoon zo min mogelijk hinder ervaart.

Dit ‘waarmee rekening te houden’, hebben we gesplitst in:

• Bij de ingang van het pand komen

• Het pand binnen gaan

• In het pand overal naar toe gaan waar toegestaan als bezoeker

• Binnen de ruimtes van het pand de dingen doen waarvoor de ruimte bedoeld is

• Veilig het pand verlaten

Vervolgens hebben we, op basis van literatuur, andere initiatieven voor het in kaart brengen van toegankelijkheid en de jarenlange praktische ervaringen van ervaringsdeskundigen, vastgesteld wat het meest relevant is om te meten en in kaart te brengen. De lijst van zaken die in kaart kunnen worden gebracht is immers vrijwel oneindig en de bijbehorende normen en kwaliteitscriteria zijn dat ook. Bij het opstellen van de genoemde richtlijnen en normenzijn de ervaringen van honderden ervaringsdeskundigen meegenomen. Het moet naar onze mening vooral praktisch hanteerbaar blijven en voldoende informatie opleveren voor de bezoeker en eigenaar van het pand. Het betreft de volgende lijst met onderwerpen die we gaan vragen en meten:

• Aanbellen

• Aanwijzingsborden

• Bedieningsknoppen

• Deur

• Lift

• Loopruimte

• Parkeren

• Helling

• Keerruimte

• Leuning langs de route

• Mondelinge informatie

• Schriftelijke informatie

• Tafel

• Trap

• Hulphond

Het instrument is ontwikkeld en beschikbaar.

Eenieder die geïnteresseerd is om serieus met het instrument aan de gang te gaan, kan contact met ons opnemen. ( info@maastrichtvooriedereen.nl) We kunnen dan persoonlijk het instrument toelichten, eerst per telefoon en als er echte interesse is kunnen we hier in Maastricht afspreken. Een andere mogelijkheid is – bij voldoende vraag en belangstelling – dat Maastricht voor iedereen enkele keren per jaar uitleg geeft over het instrument en dat belangstellenden daarvoor kunnen inschrijven.