Op deze pagina houden we u op de hoogte van het beleid en de uitvoering van inclusie door de gemeente Maastricht

16 april 2024: Brief over toegankelijkheid en voorzieningen stemlokalen
10 april 2024: Uit de raadsinformatiebrief:

Vergroten toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een openbare functie

Middels deze raadsinformatiebrief geven we uw raad een korte update inzake het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van gemeentelijke gebouwen met een openbare functie. Het vergroten van de toegankelijkheid is een van de speerpunten van de Lokale Inclusie Agenda 2019-2022. Voor de realisatie hiervan middels een plan van aanpak nam uw raad op 16 november 2021 het besluit om van de 2 miljoen die in het meerjareninvesteringsplan is gereserveerd €1.072.376,- te voteren.

De realisatie van het plan van aanpak ‘Vergroten van de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een openbare functie’ heeft in de uitvoering door omstandigheden vertraging opgelopen (onvoorziene personeelswisselingen en het stilleggen van screenings en werkzaamheden tijdens de covid periode). Momenteel worden geplande werkzaamheden zoals opgenomen in het plan van aanpak uitgevoerd en binnen het begrote budget in de loop van 2024 afgerond. Hierbij is rekening gehouden met lopende en nieuwe raamcontracten voor het onderhoud van de gebouwen. Na voltooiing zal uw raad hierover worden geïnformeerd.

15 april 2022: Stand van zaken uitvoering Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022: