De gemeente Maastricht lanceerde in 2019 haar eerste Inclusieagenda, gericht op de concrete implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
Na navraag bij de gemeente en andere betrokkenen over hun kennis over de situatie van de eerste generatie niet-westerse allochtonen in relatie tot dit verdrag, bleek deze te ontbreken en werd toestemming verleend om dit te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van de eerste en tweede generatie inwoners van Marokkaanse, Turkse en Molukse/Indonesische afkomst in Maastricht. 

Het onderzoek, geleid door projectleider Esma Moustaid, resulteerde in veertig interviews die een verrijkend beeld geven van het leven en de cultuur van deze Maastrichtse bevolkingsgroepen. 

Het eindrapport ‘Maastricht onder de radar’ sluit af met enkele aanbevelingen, waarbij wordt gehoopt dat de gemeente Maastricht en betrokken organisaties deze actief op zullen pakken om zo tot verbetering te komen van de levenskwaliteit van deze Maastrichtse bevolkingsgroepen.

Als vervolg op dit rapport is een 5-delige video-podcastserie gemaakt die een uniek licht werpt op de ervaringen van de eerste generatie migranten met een Molukse, Marokkaanse of Turkse achtergrond die zich vestigden in Maastricht.

In elke aflevering duiken we dieper in de ervaringen en worstelingen van deze pioniers binnen de Maastrichtse samenleving. We verkennen hun migratieverhalen, de uitdagingen van gezinshereniging, de cruciale rol en positie van vrouwen, en de complexe dilemma’s van het huidige leven, inclusief de afwegingen rond blijven of vertrekken.

De eerste aflevering ‘Drie migrantengroepen’ ging op 24 mei 2024 de lucht in; de volgende afleveringen verschijnen steeds een week later. Hieronder treft u de afleveringen aan die al online zijn. Ze zijn ook te vinden op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/@maastrichtvooriedereen