Wat doen wij?

Alle leden van de Lokale Coalitie voor Inclusie komen op voor de burgers van Maastricht. Denk aan de oudere burger, jongeren, burgers met een beperking en burgers van allochtone afkomst. Voor iedereen, in Maastricht. In de LCvI werken de vijf organisaties samen om er voor te zorgen dat de burgers van Maastricht, die door ziekte of een aandoening belemmerd worden, dezelfde rechten kennen als iedere andere burger. Om uiteindelijk, net als iedereen, méé te doen.

Maastricht voor iedereen werkt nauw samen met de gemeente Maastricht. We geven de gemeente advies over hoe de stad verbeterd kan worden voor inwoners met een beperking.