VN Verdrag voor de rechten van personen met een beperking

Het VN-Verdrag stelt dat landen er voor moeten zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving, toegang hebben tot openbare gebouwen, openbaar vervoer, onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen. En zeggenschap heeft over zijn of haar eigen leven. Dat is nu niet het geval. Mensen met een beperking worden nog vaak buitengesloten door fysieke  ontoegankelijkheid, maar mensen krijgen ook regelmatig te horen dat ze niet welkom zijn of worden niet begrepen of wordt ook geen poging gedaan om hen op een voor hen begrijpelijke wijze te informeren. De doelgroep van het VN-verdrag Handicap beslaat alle mensen die door een handicap in hun functioneren en deelname aan de samenleving worden beperkt. Het VN-verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps. Denk aan fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Wat is het VN-Verdrag?

We vinden het normaal dat we in een land leven waar getrouwde vrouwen mogen werken. Net zoals we het normaal vinden dat jonge kinderen niet mogen werken. Dat hebben we met zijn allen zo afgesproken.

De Verenigde Naties (VN) heeft deze mensenrechten vastgelegd in verschillende verdragen. Toch krijgt niet iedereen in Nederland gelijke rechten. Er is een grote groep mensen die niet altijd kan meedoen in de samenleving. Daarvoor is het VN-Verdrag voor mensen met een beperking.

Het VN-Verdrag voor mensen met een beperking is in de zomer van 2016 geldig verklaard. Het bepaalt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Dat betekent dat er op veel gebieden verbeteringen zullen moeten komen. Zodat iedereen op gelijkwaardige manier kan meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijk winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket.

De gemeente Maastricht wil beter voldoen aan de richtlijnen die vermeld staan wat in het VN-verdrag staan. De Locale Coalitie voor Inclusie adviseert de gemeente hierover, om te zorgen voor een Maastricht voor iedereen!

Waartoe is de gemeente verplicht op grond van het Verdrag?

De gemeente is verplicht om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid heeft, te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het Verdrag, in samenwerking met mensen met een handicap en de hen vertegenwoordigende organisaties. Verder moet de gemeente bij alle beleidsontwikkeling (ook) rekening te houden met de positie van mensen met een handicap. Gemeenten zijn niet verplicht om alle voorzieningen in de gemeente in één keer toegankelijk te maken. De uitvoering van het VN-verdrag Handicap mag voor een groot deel geleidelijk gebeuren. Voor een specifiek overzicht van wat van gemeenten wordt verwacht, zie ‘Jules Dagblad.

Wat kan Maastricht. Voor iedereen. voor jou betekenen?

Wij werken samen met de gemeente om Maastricht toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor jou! Is er iets dat je graag anders wilt. Omdat je zelf tegen dingen aanloopt. Of omdat je meer toegankelijk wilt worden? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op door te e-mailen naar: