Wie zijn wij?

Ons motto is: Maastricht voor iedereen! Daarom hebben we de Lokale Coalitie voor Inclusie opgericht. We zetten ons in om te zorgen dat de gemeente de juiste dingen doet zodat iedereen in Maastricht kan meedoen. De leden van de Coalitie doen dat allemaal op hun eigen manier. En samen helpen we de gemeente om het te doen.

Lokale Coalitie voor Inclusie

De Lokale Coalitie voor Inclusie (LCvI) bestaat uit 5 verschillende organisaties:

  • Integrale advies commissie Sociaal Domein
  • Advies commissie Senioren Maastricht – ASM
  • JONGR – de Jongerenraad
  • Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht – CIMM
  • Stichting Samen Onbeperkt

Een aantal deskundige kartrekkers adviseert vrijwillig de LCvI.

Wat is het VN-verdrag?

Het VN-Verdrag voor mensen met een beperking is in de zomer van 2016 geldig verklaard. Het bepaalt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Dat betekent dat er op veel gebieden verbeteringen zullen moeten komen. Zodat iedereen op gelijkwaardige manier kan meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket.

Gemeente Maastricht wil beter voldoen aan wat er in het VN-verdrag beschreven staat. Wij adviseren de gemeente daarover en denken mee. Voor iedereen.