EINDVERSLAG


Eerste Inclusieve buurtlunch groot succes.

Meer dan 30 buurtbewoners warenaanwezig bij de eerste inclusieve buurtlunch. Judith, mede initiatiefneemster en buurtbewoonster heet iedereen welkom en is blij dat zo veel buurtbewoners zijn gekomen. Ze vraagt iedereen naast iemand te gaan zitten die men nog niet kent. Ook vraagt ze aan iedereen de uitnodigingskaart met adresgegevens in te leveren.
Huup Peters geeft uitleg over de bedoeling van de pilot. Daarna vertelt Karin Martens van de gemeente waar de gemeente mee bezig is.
Onder het genot van koffie, soep en broodjes werd volop gesproken over zaken waar buurtbewoners zich aan storen in de wijk. In een vlot tempo werden de volgende knelpunten gesignaleerd.

Onbegaanbare stoepen door fietsen, en op sommige plaatsen door en een terras en fietsen waardoor je over moet steken wat weer gevaarlijke situaties oplevert.
Meerdere bewoners willen graag een mogelijkheid om hun scootmobiel en of elektrische fiets te kunnen stallen. Bij Centre Ceramique is een te steile helling en is het fietspad zo smal dat het gewoon gevaarlijk is. Terwijl ernaast een hele brede stoep aanwezig is.
De buurt vraagt zich af wat handhaving precies doet.
Er is een jeu de boules  baantje, maar moet hersteld/opgeknapt worden. Hennie zal contact opnemen met Han Hoogma van de gemeente die hier over gaat.

Sommige knelpunten zijn al eerder en vaker gemeld. Maar er gebeurt niks. De aanwezigen willen dat er ook actie wordt ondernomen en dat er resultaten zichtbaar worden.

Er zou overleg moeten komen tussen een delegatie/vertegenwoordiging van de buurtbewoners met:

  • ambtenaren die concreet zaken kunnen veranderen
  • met het buurtplatfom midden om samen op te trekken
  • met de bouwvereniging om stallingsmogelijkheden te bespreken

Op het eind van de bijeenkomst is gevraagd om commentaar te geven op deze eerste lunch bijeenkomst. Alle reacties onderstrepen het belang van elkaar leren kennen en het samen werken aan verbeteringen in de buurt. Het contact – zoals door deze lunch – wordt door iedereen als zeer waardevol onderschreven. Bijna iedereen wil dat dit vaker gaat plaats vinden.

Klik op de plaatjes onderstaand om de reacties goed te kunnen lezen.Ga naar de inhoud