Artikelen door maastrichtVI

Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval voor inwoners van Maastricht

De gemeente Maastricht vindt het scheiden van afval belangrijk. Afval dat wordt gescheiden, kan opnieuw worden gebruikt. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld in de restzak. Ook hebben sommige inwoners moeite met lopen en kunnen ze […]

Vijf jaar VN-verdrag Handicap. Waar staan we nu in Maastricht?

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het ‘VN-verdrag Handicap’ in werking trad in Nederland. 14 juli 2016 was een historisch moment, want in het verdrag staat dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Hiermee is vastgelegd wat er allemaal moet gebeuren om de positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren.

Het mag niet alleen een verdrag zijn om in te lijsten

Fotograaf: Ann H via Pexels

MAASTRICHT. Naar de universiteit gaan, een paper lezen, een college of onderwijsgroep volgen, of traplopen: het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zo’n tweeduizend studenten aan de Universiteit Maastricht hebben een functiebeperking die hen belemmert tijdens hun studie.