Nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren

Op 9 februari 2024 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met alle relevante ministeries de ‘Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap’ gepresenteerd. Het hoofddoel van deze strategie is het aanzienlijk verbeteren van de positie van mensen met een beperking.

De strategie streeft ernaar om tegen 2040 de positie van mensen met een beperking in lijn te brengen met de bepalingen van het VN-verdrag Handicap. Dit impliceert de ambitie om een samenleving te creëren waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde kansen hebben als iedereen om actief deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontplooien. De strategie omvat concrete doelstellingen die alle betrokken partijen gezamenlijk nastreven om deze gelijkheid te bereiken.

De eerste concrete stap in dit proces is het opstellen van een werkagenda met specifieke maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen uit de strategie. Hierbij zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en belanghebbenden uit het veld actief betrokken worden, zoals eerder het geval was bij de ontwikkeling van de strategie. De samenwerking met gemeenten blijft een cruciaal element in dit proces.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet is het aan het volgende kabinet om de werkagenda bij de strategie vast te stellen en ermee aan de slag te gaan.

Minister Conny Helder:
“Dit is een heel belangrijke stap die we met de verschillende ministeries en vele partners zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Ik ben heel trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De doelen zijn glashelder en het is hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan. Zodat iedereen in Nederland onbeperkt mee kan doen.”