Eerste workshop campagne ‘Ik zie jou’ afgetrapt!

Maandag 15 mei vond de eerste sessie plaats van de workshops uit de campagne ‘Ik zie jou’. Deze gezamenlijke campagne van Happy Fuel en Maastricht voor Iedereen heeft als doel om mensen met een beperking zich meer welkom te laten voelen in horeca, winkels en de openbare instellingen in Maastricht. Paul Rinkens en Ellis Haveman van Happy Fuel ontvingen samen met Maastricht voor Iedereen een eerste groep enthousiaste deelnemers voor een inspirerende sessie!

Op aanvraag van Maastricht voor Iedereen hebben Paul en Ellis een reeks van drie workshops ingericht om ondernemers uit Maastricht anders te leren kijken naar de gasten om hen heen. Naar hoe ze willen ondernemen met aandacht voor zichzelf, hun medewerkers en hun klanten. Hoe zorg je ervoor dat iedereen écht gezien wordt en zich welkom voelt?

Tijdens de eerste workshop hebben Paul en Ellis de ondernemers op ludieke wijze met elkaar laten kennismaken. Dat deden ze op een manier die tot nadenken aanzet over hoe we afgaan op onze vooroordelen, of proberen om dat juist niet te doen. De ondernemers kwamen er tijdens de sessie achter wat hun echte intrinsieke waarden zijn, en tegen welke problemen ze in de praktijk aanlopen wat betreft het aandacht hebben voor hun medewerkers en voor hun gasten. Ook hebben Paul en Ellis in kaart gebracht om hoeveel potentiële klanten het hier gaat. Dat zijn er veel!

In de volgende sessies wordt voortgeborduurd op de uitkomsten van de eerste sessie. De obstakels zullen worden omgebogen tot kansen en er zullen zoveel mogelijk ideeën verzameld worden. Daarin wordt focus aangebracht en de ideeën worden gefilterd op toepasbaarheid.

Met de uitkomsten van de workshops kunnen de ondernemers straks met praktische tools, tips & tricks aan de slag om hun werkomgeving gastvrij te maken voor iedereen. Daar profiteert iedereen van; de gasten voelen zich welkom en dit levert winkels, horeca en openbare instellingen weer meer klanten op!

Je kunt je als ondernemer nog aanmelden voor de volgende workshops. Doe er je voordeel mee!

Meer info en aanmelden: www.ikziejou-maastricht.nl 

  Met de campagne ‘Ik zie jou’ willen Maastricht voor Iedereen en Happy Fuel de basis leggen voor een community in Maastricht waarin ondernemers uit de stad samen met elkaar het gesprek aangaan. Waarbij ervaringen gedeeld worden en nieuwe tips en tools ontwikkeld en gedeeld worden, om Maastricht nog toegankelijker en gastvrijer te maken voor iedereen!

  Deelnemers:

  Theater aan het vrijthof | Cultura Mosae | Restobar Mama | Boekhandel Dominicanen | Pinky (centrum Maastricht) | Museum van Illusies | Lumière | AH (Scharn) | Preps Maastricht | Grand Café Centre Ville | Coffeelovers | Restobar Bikke Maastricht | Café Zuid | Van Wijck | Bijenkorf

  ‘Ik zie jou’ in VIA Maastricht

  Vandaag verscheen er een mooi artikel in de VIA Maastricht over het project ‘Ik zie jou’. Iedereen is welkom in Maastricht, maar hoe kunnen ondernemers dat gevoel overbrengen op een klant met een beperking? Voor tips & tricks kunnen ondernemers zich aanmelden voor gratis inspirerende sessies! De eerste workshop begint op maandag 27 maart bij Happy Fuel, Bellefroidlunet 52A in Maastricht. Inschrijven kan nog via www.ikziejou-maastricht.nl

  Lees hier het volledige artikel: 

  https://epaper.limburger.nl/data/7673/reader/reader.html?t=1678892370812#!preferred/0/package/7673/pub/18904/page/2

  Oproep voor toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

  Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen of vinden lezen moeilijk. De informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen begrijpen zij niet goed. Voor mensen met een beperking is het soms lastig om keuzes te maken. Of ze begrijpen niet (goed) wat stemmen is, of wat verkiezingen zijn. 

  Zij hebben hier hulp bij nodig. Door hulp en goede informatie kunnen ze wel keuzes maken. Mensen met een beperking zijn volwaardig lid van de samenleving.

  Daarom gemeente Maastricht en politieke partijen, zorg voor:

  toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor mensen met een beperking.

  Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval voor inwoners van Maastricht

  De gemeente Maastricht vindt het scheiden van afval belangrijk. Afval dat wordt gescheiden, kan opnieuw worden gebruikt. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld in de restzak. Ook hebben sommige inwoners moeite met lopen en kunnen ze daardoor het incontinentieafval niet naar het milieuperron brengen. Er zijn dus inwoners die door hun ziekte meer (en duur) restafval hebben. Zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen. De gemeente Maastricht wil deze inwoners tegemoetkomen. 

  De tegemoetkoming is er voor inwoners met veel medisch afval, bijvoorbeeld stoma-, dialyse- of beademingsmateriaal. En voor inwoners die niet zelfstandig het incontinentieafval naar het milieuperron kunnen brengen en hierbij geen hulp uit de eigen omgeving (mantelzorger, familielid, vrienden, et cetera) kunnen krijgen. 

  Aanvragen
  Vanaf eind december 2021 kunnen inwoners een aanvraag bij de gemeente doen voor 20 gratis restzakken en/of een medische afvalemmer (een DiaperChamp). Hiervoor gelden eisen. Wat u precies krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  Een aanvraag voor tegemoetkoming moet u zelf doen. Maar u mag natuurlijk de hulp van een mantelzorger of familielid inschakelen. Per huishouden verstrekt de gemeente maximaal 1 keer per kalenderjaar 20 gratis restzakken en/of éénmalig een medische afvalemmer. Het aanvragen van een tegemoetkoming is gratis. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/tegemoetkoming.

  Vijf jaar VN-verdrag Handicap. Waar staan we nu in Maastricht?

  Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het ‘VN-verdrag Handicap’ in werking trad in Nederland. 14 juli 2016 was een historisch moment, want in het verdrag staat dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Hiermee is vastgelegd wat er allemaal moet gebeuren om de positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren.

  Inclusie centraal

  Het begrip inclusie staat hierbij centraal. Inclusie betekent letterlijk insluiting, als tegenovergestelde van uitsluiting. Het gaat erom dat iedereen écht mee kan doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan wonen in een geschikte woning, aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij de gemeente. Het Rijk gaf gemeenten de opdracht om, samen met ervaringsdeskundigen, een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hierin werd vastgelegd wat ze allemaal gaan doen om de ‘inclusieve stad’ te realiseren.

  Maastricht voor Iedereen heeft de gemeente hierbij geholpen. Zo hebben we sinds 2016 een nulmeting en twee enquêtes uitgevoerd onder een grote groep mensen met een beperking. Aan de tweede enquête in 2018 deden maar liefst 450 mensen mee. De enquêtes leverden belangrijke informatie op, waarop de Maastrichtse Inclusie Agenda is gebaseerd. Verder denken we met de gemeente mee en geven we advies.

  Mijlpalen

  Het lustrum van het ‘VN-verdrag Handicap’ is een mooi moment om te kijken waar we nu staan. Er is in die vijf jaar hard gewerkt door de gemeente en er is al veel bereikt. Zo werden ambtenaren getraind door ervaringsdeskundigen over hoe ze mensen met een beperking beter kunnen bejegenen. Publieke gebouwen werden getest op toegankelijkheid door mensen met een beperking en toegankelijk gemaakt. Het pas verbouwde Centre Céramique is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast heeft een panel dat bestond uit mensen met uiteenlopende beperkingen, de communicatie van de gemeente getest. Binnen de gemeente is er een team ‘Inclusieve Communicatie’ samengesteld met de naam ‘Direct Duidelijk’. Samen met ervaringsdeskundigen werd een brochure ontwikkeld voor toegankelijke evenementen. Op 1 maart 2018 werd de drukbezochte conferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd en er zijn twee pilots inclusieve buurt gestart in Amby en in Wyck. Op de agenda staat nog een gastvrijheidsconferentie voor de horeca, winkels, organisaties, toeristische attracties en musea in Maastricht.

  Samen werken aan inclusie

  We mogen in Maastricht trots op zijn op wat er bereikt is.Maar ermoet ook nog veel gebeuren. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen; burgers, bedrijven en organisaties en ook mensen met een beperking zelf. Kijk voor meer informatie over hoe je kunt helpen onder ‘over ons’ en ‘wat kun jij doen’.

  Verleden – heden – toekomst

  In de komende tijd gaan we op onderzoek uit naar wat er ondertussen al gerealiseerd is en brengen we in kaart hoe dit ervaren wordt door mensen met een beperking. We blikken terug op hoe inclusie op de agenda is gezet in onze gemeente en kijken vooruit naar wat we nog allemaal kunnen verbeteren. Zodat we van Maastricht een plek maken waar iedereen fijn woont en meedoet. Ook als je beperkt bent of gehandicapt, op wat voor een manier dan ook. Maastricht voor Iedereen!

  Het mag niet alleen een verdrag zijn om in te lijsten

  Fotograaf: Ann H via Pexels

  MAASTRICHT. Naar de universiteit gaan, een paper lezen, een college of onderwijsgroep volgen, of traplopen: het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zo’n tweeduizend studenten aan de Universiteit Maastricht hebben een functiebeperking die hen belemmert tijdens hun studie.

  Drempelvrij studeren en werken bij de UM – Maastricht University

  Tweede sociale lunch weer groot succes