ONGEZIEN Trailer

Op 24 mei 2405 wordt de eerste aflevering van de bijzondere 5-delige videopodcast ‘ Ongezien in Maastricht’ gelanceerd. Deze podcast werpt een uniek licht op de ervaringen van de eerste generatie migranten met een Molukse, Marokkaanse of Turkse achtergrond die zich vestigden in Maastricht.

In elke aflevering duiken we dieper in de ervaringen en worstelingen van deze pioniers binnen de Maastrichtse samenleving. We verkennen hun migratieverhalen, de uitdagingen van gezinshereniging, de cruciale rol en positie van vrouwen, en de complexe dilemma’s van het huidige leven, inclusief de afwegingen rond blijven of vertrekken.

Deze intrigerende videopodcast is gebaseerd op een grondig onderzoeksrapport, te vinden op deze website. Hier zullen binnenkort t.z.t. ook alle andere afleveringen van de podcast beschikbaar zijn.
Daarnaast zal de serie te zien zijn op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/@maastrichtvooriedereen

Mis deze boeiende reis door de geschiedenis en het leven van de eerste generatie migranten niet. De eerste aflevering van deze video-podcastserie zal vanaf 24 mei 2024 te zien zijn. De volgende afleveringen volgens steeds een week later.

Zet 24 mei in je agenda en laat je inspireren door hun verhalen! 

Update rapport ‘Maastricht onder de radar’

Het onderzoeksrapport ‘Maastricht onder de radar’ is vernieuwd.
Er zijn quotes aan toegevoegd uit de interviews die ten grondslag lagen aan dit project.

Kirsten (23) heeft autisme: ‘Ik heb andere kwaliteiten’

De 23-jarige Kirsten Leurs heeft autisme en werkt drie dagen per week in een kringloopwinkel in Sittard. “Dit is een fijne plek voor mij omdat ze me precies kunnen vertellen wat ik moet doen. Structuur is erg belangrijk voor me.”

Lees hier het artikel van Peter BeekerTimo Schmid, L1 2 april 2024

Nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren

Op 9 februari 2024 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met alle relevante ministeries de ‘Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap’ gepresenteerd. Het hoofddoel van deze strategie is het aanzienlijk verbeteren van de positie van mensen met een beperking.

De strategie streeft ernaar om tegen 2040 de positie van mensen met een beperking in lijn te brengen met de bepalingen van het VN-verdrag Handicap. Dit impliceert de ambitie om een samenleving te creëren waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde kansen hebben als iedereen om actief deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontplooien. De strategie omvat concrete doelstellingen die alle betrokken partijen gezamenlijk nastreven om deze gelijkheid te bereiken.

De eerste concrete stap in dit proces is het opstellen van een werkagenda met specifieke maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen uit de strategie. Hierbij zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en belanghebbenden uit het veld actief betrokken worden, zoals eerder het geval was bij de ontwikkeling van de strategie. De samenwerking met gemeenten blijft een cruciaal element in dit proces.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet is het aan het volgende kabinet om de werkagenda bij de strategie vast te stellen en ermee aan de slag te gaan.

Minister Conny Helder:
“Dit is een heel belangrijke stap die we met de verschillende ministeries en vele partners zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Ik ben heel trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De doelen zijn glashelder en het is hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan. Zodat iedereen in Nederland onbeperkt mee kan doen.”

De implementatie van het VN-verdrag Handicap op Universiteit Maastricht

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring werkt Universiteit Maastricht op verschillende manieren aan inclusief onderwijs. Pamela Habibovic, Rector Magnificus, ging in 2023 in gesprek met studenten Carolina, John en Sjoerd en Disability Officer Sigrid Péters over wat er in de afgelopen jaren is verbeterd en wat nog beter moet. Ellen van Veen schoof namens ECIO aan en vat het gesprek samen in dit artikel.

Inclusie als kernwaarde van de universiteit

Habibovic: “Als universiteit proberen we zo inclusief mogelijk te zijn voor iedereen. Dat is een van onze kernwaarden. Dat is geen makkelijke opgave, maar we hebben sinds de ondertekening al wel stappen gezet.” Sjoerd was 3 jaar geleden bij het ondertekenmoment aanwezig en is nog steeds blij dat de universiteit dit heeft gedaan.

Het was een belangrijk moment van erkenning omdat de universiteit hiermee aangaf dat er iets moest gebeuren. Ik denk dat het ook heeft gezorgd voor meer bewustwording onder medewerkers

 

Sjoerd, student

John vertelt hoe hij begrip en bewustzijn bij docenten probeert te creëren door altijd met hen in gesprek te gaan over waarom hij bepaalde voorzieningen nodig heeft. “Ik ben altijd heel open over mijn beperking. Niet alle studenten zijn dat graag. Ook studenten die niet over hun beperking willen vertellen, moeten gefaciliteerd worden door de universiteit om gelijke kansen te krijgen.” Volgens John is het daarom belangrijk dat de expertise binnen de afdeling Disability Support serieus genomen wordt en de verschillende lagen in de organisatie met elkaar samenwerken. Habibovic erkent dat er veel expertise en bevlogenheid is bij  Disability Support om de universiteit inclusiever te maken. “De rest van de universiteit is ook verantwoordelijk om dit te realiseren.”

Verschillen tussen faculteiten

Carolina kaart aan dat ondanks dat de Disability Support centraal georganiseerd is, er veel verschillen zijn tussen faculteiten in bijvoorbeeld de mogelijke voorzieningen en de aanwezigheidsplicht bij lessen. Dit kan leiden tot ongelijkheid binnen de universiteit. Habibovic is zich hier bewust van. “Recentelijk is er een beleidsdocument gemaakt over Studeren met een functiebeperking voor 2023-2026. Het is een uitgebreid en goed doordacht document geworden. Hiermee gaan we langs alle faculteiten om te vragen welke uitdagingen zij zien bij het implementeren van het plan en hoe wij hierbij kunnen helpen.”

Toegankelijkheid van lesmateriaal

Medewerkers van de universiteit realiseren zich nog niet altijd dat een aanpassing voor een student soms het verschil maakt tussen wel of niet kunnen studeren. Zo is het voor Sjoerd belangrijk dat de literatuur van een vak ruim van te voren gecommuniceerd wordt, zodat hij de boeken bij Dedicon tijdig kan bestellen. Zij zorgen voor een digitaal toegankelijke versie. “Dat is een eeuwige worsteling geweest. Levertijd is twee maanden en in de zomer zelfs vier maanden. Als ik niet op tijd het materiaal bestel, dan kan ik het vak niet volgen. Bij mij is het altijd gelukt omdat ik assertief ben, maar er zijn geen richtlijnen voor wanneer docenten een literatuurlijst moeten delen.” Ook al is het bij Sjoerd altijd gelukt, dan nog zorgde de onzekerheid voor veel stress.

Verbeteringen in registratie voorzieningen en professionalisering medewerkers

Het valt Habibovic op dat er veelal een proactieve houding van studenten wordt gevraagd. “Wat zou voor jullie de ideale situatie zijn?” John stelt voor dat vakcoördinatoren en mentoren automatisch bericht krijgen als er studenten zijn met een voorziening. Dan weten studenten beter waar ze aan toe zijn en hoeven ze het zelf niet meer te delen. Sinds de ondertekening van de intentieverklaring worden toetsvoorzieningen in het administratiesysteem geregistreerd. Sjoerd merkt hier veel van. “Voorheen moest ik ieder blok mailen om te vragen om de toets op de juiste manier aan te leveren. Nu krijg ik een week voor de toets van het examenbureau een e-mail dat de toets wordt klaargezet. Dat is een enorme verbetering en scheelt mij veel stress.” “De volgende stap is om dit ook voor onderwijsvoorzieningen te regelen”, deelt Disability Officer Péters.

Volgens Carolina valt er ook veel te winnen met professionalisering van medewerkers, zoals studieadviseurs. Habibovic: “We hebben hierin al stappen gezet over onder andere digitaal toegankelijk lesmateriaal. We hebben de ambitie om trainingen over studeren met een functiebeperking op te nemen in het professionaliseringsaanbod.Het is ook belangrijk dat studieadviseurs weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Zo kunnen we de juiste verwachtingen bij zowel studieadviseurs als studenten scheppen.”

UnliMited-Students network

Na ondertekening van de intentieverklaring is het UnliMited-Students network opgericht. Dit is een gemeenschap van studenten met een beperking of chronische aandoening. Contact met medestudenten, die dezelfde ervaringen delen, helpt om je niet alleen te voelen. Carolina: “Het is fijn om gelijkgestemden te ontmoeten die je begrijpen.” Hier is het netwerk ook een campagne voor gestart: #YouDoNotHaveToExplainToUs. Het netwerk draagt zo niet alleen bij aan gemeenschapsvorming maar ook aan bewustwording binnen de universiteit. Carolina werkt als studentmedewerker voor het netwerk. “Ik ben persoonlijk heel trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en hoeveel we gegroeid zijn.”

“We hebben het veel gehad over wat nog niet goed gaat, maar we hebben al een lange weg afgelegd,” vindt John. Habibovic: “We zijn goed op weg, maar  zijn er nog niet. We kunnen nog meer werken aan bewustwording. Ik zou willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de inclusiviteit van de universiteit.”

Rapport ‘Maastricht onder de radar’

De gemeente Maastricht lanceerde in 2019 haar eerste Inclusieagenda, gericht op de concrete implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
Na navraag bij de gemeente en andere betrokkenen over hun kennis over de situatie van de eerste generatie niet-westerse allochtonen in relatie tot dit verdrag, bleek deze te ontbreken en werd toestemming verleend om dit te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van de eerste en tweede generatie inwoners van Marokkaanse, Turkse en Molukse/Indonesische afkomst in Maastricht. 

Het onderzoek, geleid door projectleider Esma Moustaid, resulteerde in veertig interviews die een verrijkend beeld geven van het leven en de cultuur van deze Maastrichtse bevolkingsgroepen. 

Het eindrapport ‘Maastricht onder de radar’ sluit af met enkele aanbevelingen, waarbij wordt gehoopt dat de gemeente Maastricht en betrokken organisaties deze actief op zullen pakken om zo tot verbetering te komen van de levenskwaliteit van deze Maastrichtse bevolkingsgroepen.

In 2024 zal ‘Maastricht voor iedereen’ op basis van dit rapport een reeks podcasts realiseren om de onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen.

Eerste workshop campagne ‘Ik zie jou’ afgetrapt!

Maandag 15 mei vond de eerste sessie plaats van de workshops uit de campagne ‘Ik zie jou’. Deze gezamenlijke campagne van Happy Fuel en Maastricht voor Iedereen heeft als doel om mensen met een beperking zich meer welkom te laten voelen in horeca, winkels en de openbare instellingen in Maastricht. Paul Rinkens en Ellis Haveman van Happy Fuel ontvingen samen met Maastricht voor Iedereen een eerste groep enthousiaste deelnemers voor een inspirerende sessie!

Op aanvraag van Maastricht voor Iedereen hebben Paul en Ellis een reeks van drie workshops ingericht om ondernemers uit Maastricht anders te leren kijken naar de gasten om hen heen. Naar hoe ze willen ondernemen met aandacht voor zichzelf, hun medewerkers en hun klanten. Hoe zorg je ervoor dat iedereen écht gezien wordt en zich welkom voelt?

Tijdens de eerste workshop hebben Paul en Ellis de ondernemers op ludieke wijze met elkaar laten kennismaken. Dat deden ze op een manier die tot nadenken aanzet over hoe we afgaan op onze vooroordelen, of proberen om dat juist niet te doen. De ondernemers kwamen er tijdens de sessie achter wat hun echte intrinsieke waarden zijn, en tegen welke problemen ze in de praktijk aanlopen wat betreft het aandacht hebben voor hun medewerkers en voor hun gasten. Ook hebben Paul en Ellis in kaart gebracht om hoeveel potentiële klanten het hier gaat. Dat zijn er veel!

In de volgende sessies wordt voortgeborduurd op de uitkomsten van de eerste sessie. De obstakels zullen worden omgebogen tot kansen en er zullen zoveel mogelijk ideeën verzameld worden. Daarin wordt focus aangebracht en de ideeën worden gefilterd op toepasbaarheid.

Met de uitkomsten van de workshops kunnen de ondernemers straks met praktische tools, tips & tricks aan de slag om hun werkomgeving gastvrij te maken voor iedereen. Daar profiteert iedereen van; de gasten voelen zich welkom en dit levert winkels, horeca en openbare instellingen weer meer klanten op!

Je kunt je als ondernemer nog aanmelden voor de volgende workshops. Doe er je voordeel mee!

Meer info en aanmelden: http://ikziejou-maastricht.squarespace.com

Met de campagne ‘Ik zie jou’ willen Maastricht voor Iedereen en Happy Fuel de basis leggen voor een community in Maastricht waarin ondernemers uit de stad samen met elkaar het gesprek aangaan. Waarbij ervaringen gedeeld worden en nieuwe tips en tools ontwikkeld en gedeeld worden, om Maastricht nog toegankelijker en gastvrijer te maken voor iedereen!

Deelnemers:

Theater aan het vrijthof | Cultura Mosae | Restobar Mama | Boekhandel Dominicanen | Pinky (centrum Maastricht) | Museum van Illusies | Lumière | AH (Scharn) | Preps Maastricht | Grand Café Centre Ville | Coffeelovers | Restobar Bikke Maastricht | Café Zuid | Van Wijck | Bijenkorf

‘Ik zie jou’ in VIA Maastricht

Vandaag verscheen er een mooi artikel in de VIA Maastricht over het project ‘Ik zie jou’. Iedereen is welkom in Maastricht, maar hoe kunnen ondernemers dat gevoel overbrengen op een klant met een beperking? Voor tips & tricks kunnen ondernemers zich aanmelden voor gratis inspirerende sessies! De eerste workshop begint op maandag 27 maart bij Happy Fuel, Bellefroidlunet 52A in Maastricht. Inschrijven kan nog via http://ikziejou-maastricht.squarespace.com/.

Lees hier het volledige artikel: 

https://epaper.limburger.nl/data/7673/reader/reader.html?t=1678892370812#!preferred/0/package/7673/pub/18904/page/2