Tweede sociale lunch weer groot succes

Gemeente discrimineert mensen met beperking vaker

Hoewel ruim een kwart van de Nederlanders in 2018 discriminatie heeft ervaren, komt discriminatie door de gemeente of andere instanties relatief weinig voor

Scootmobielen worden vanwege RIVM-richtlijnen niet meer vervoerd in taxibusjes

Sinds maandag 8 juni is het verboden om scootmobielen te vervoeren in taxi’s. Dit is een landelijke maatregel op basis van de richtlijnen van het RIVM. Her en der in het land leidde dat direct tot vragen van ongeruste scootmobiel-gebruikers die zich in hun bewegingsruimte beperkt voelen.

‘Misschien kan mijn dochter toch zelf haar post gaan begrijpen!’

Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die blind zijn of die uit een andere cultuur komen, ouderen, en ga zo maar door.

Project ‘Inclusieve buurt’ van start in Wyck

‘Maastricht voor Iedereen’ gaat aan de slag in Wijck. Onder de titel ‘Wijck voor Iedereen’ werken we samen met onder andere the Masters en met buurtnetwerk Ceramique aan een inclusieve wijk. Doel is om te leren hoe we in een wijk meer om elkaar kunnen geven en hoe we dat vorm kunnen geven.

Iedereen doet mee in de gemeente Maastricht

De 10 dingen (in het kort) die de gemeente Maastricht gaat doen.

‘Maastricht voor Iedereen’ krijgt ANBI-status

De belastingdienst ziet ‘Maastricht voor Iedereen’ als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kort gezegd: we hebben de ANBI-status gekregen. Hiermee erkent de belastingdienst dat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. De ANBI-status zorgt voor belastingvoordelen voor ons én voor degenen die ons steunen:

Aan de slag voor niet-westerse allochtonen

‘Maastricht voor Iedereen’ gaat aan de slag voor niet-westerse allochtonen met een beperking. De Gemeente Maastricht heeft ons subsidie toegekend om onderzoek te doen onder deze groep. Waar lopen met name oudere mensen met een niet-westerse achtergrond tegenaan in Limmel, Nazareth of in welke andere wijk dan ook?

Anekdotische verhalen van ……..

In deze rubriek starten we met anekdotische verhalen van burgers met een beperking. In hun eigen verhalen beleven we mee wat zij zoal meemaken.