Update rapport ‘Maastricht onder de radar’

Het onderzoeksrapport ‘Maastricht onder de radar’ is vernieuwd.
Er zijn quotes aan toegevoegd uit de interviews die ten grondslag lagen aan dit project.