De groep migrantenouderen in Nederland wordt steeds groter, zo ook in Maastricht. De kans dat er binnen deze groep migrantenouderen in Maastricht, zich inwoners bevinden die vanuit het Verenigde Naties Verdrag voor mensen met een beperking, tot deze doelgroep behoren, is naar verwachting aanwezig. Als dat zo is, is het van belang dat de ambtenaren van de gemeente Maastricht die verantwoordelijk zijn voor het beleid gericht op het nakomen van het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, op de hoogte zijn van wat er speelt binnen deze doelgroep en zicht krijgt op hun behoeften en op de mate waarin ze kunnen participeren in Maastricht en alles wat de stad te bieden heeft. Zodat de ambtenaren vanuit hun rol binnen de gemeente Maastricht meer gericht kunnen adviseren en beleid kunnen maken dat ondersteunend is voor het goed kunnen participeren van deze inwoners van Maastricht.

Het is alleen zo dat er weinig is over wat er speelt bij hen, en wat hun behoeften zijn; ze zitten feitelijk ‘onder de radar’. Het is om die reden dat Maastricht voor Iedereen, als ondersteuner van de gemeente Maastricht bij de uitvoering en implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, samen met de gemeente Maastricht een inventarisatiestudie is gestart om deze behoeften in kaart te brengen.

Het project ‘Maastricht onder de radar’ heeft als doel in beeld te brengen wat er speelt onder de eerste, en soms tweede generatie migranten in Maastricht. Waarbij het accent duidelijk ligt op het in beeld brengen van een eventuele behoefte aan steun, aan zorg vanwege mogelijke beperkingen die aanwezig zijn.

EINDVERSLAG ONDER DE RADAR

Maastricht onder de radar Eindrapport