1 op de 5 van de kinderen met een handicap heeft geen vriendjes.

In opdracht van Stichting het Gehandicapte Kind deed onderzoeksbureau Kien onderzoek onder kinderen tussen 6-18 jaar naar hoe zij hun dagelijkse leven ervaren en hoe zij hun toekomst zien. Aan dit onderzoek deden in totaal 600 kinderen mee: 461 zonder en 139 met handicap. Maar liefst 19% van de kinderen met een handicap geeft aan geen enkel vriendje of vriendinnetje te hebben. En de kinderen met een handicap die wél een vriendje hebben, geven aan dat ze hun vriendjes niet zo vaak zien als dat ze zouden willen. Dit komt voornamelijk doordat school te ver weg is en faciliteiten, zoals speeltuinen of sportverenigingen in de buurt, niet toegankelijk zijn. Ook geven kinderen met een handicap aan dat ze niet genoeg aansluiting met kinderen zonder handicap vinden.