Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval voor inwoners van Maastricht

De gemeente Maastricht vindt het scheiden van afval belangrijk. Afval dat wordt gescheiden, kan opnieuw worden gebruikt. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld in de restzak. Ook hebben sommige inwoners moeite met lopen en kunnen ze daardoor het incontinentieafval niet naar het milieuperron brengen. Er zijn dus inwoners die door hun ziekte meer (en duur) restafval hebben. Zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen. De gemeente Maastricht wil deze inwoners tegemoetkomen. 

De tegemoetkoming is er voor inwoners met veel medisch afval, bijvoorbeeld stoma-, dialyse- of beademingsmateriaal. En voor inwoners die niet zelfstandig het incontinentieafval naar het milieuperron kunnen brengen en hierbij geen hulp uit de eigen omgeving (mantelzorger, familielid, vrienden, et cetera) kunnen krijgen. 

Aanvragen
Vanaf eind december 2021 kunnen inwoners een aanvraag bij de gemeente doen voor 20 gratis restzakken en/of een medische afvalemmer (een DiaperChamp). Hiervoor gelden eisen. Wat u precies krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aanvraag voor tegemoetkoming moet u zelf doen. Maar u mag natuurlijk de hulp van een mantelzorger of familielid inschakelen. Per huishouden verstrekt de gemeente maximaal 1 keer per kalenderjaar 20 gratis restzakken en/of éénmalig een medische afvalemmer. Het aanvragen van een tegemoetkoming is gratis. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/tegemoetkoming.