Tweede sociale lunch weer groot succes

In verband met corona maatregelen konden maximaal 20 personen deelnemen. Iedereen heeft genoten van dit uitje, na lange tijd door corona bijna niet meer uit te zijn geweest.

De meeste aanwezigen hebben  wensen, tips, adviezen en opmerkingen, over hoe ze met elkaar verder willen.  De buurt leeft en men wil graag voor elkaar opkomen

Tijdens de lunch werden de volgende opmerkingen envragen gesteld;

  • Huissleutels, bij iemand in bewaring geven voor als bv. iemand zijn sleutels binnen heeft laten liggen per ongeluk.
  • Verpleegkundige wonend in de buurt die biedt aan behulpzaam te willen zijn.
  • Toestemming voor bewoners voor het laden en lossen van boodschappen.
  • Boodschappendienst opzetten.
  • Jeu de boules baan in orde maken
  • Ontwikkeling naar buurtnetwerk aanapakken.
  • Er moet een stalling komen voor o.a. scootmobiels
  • Buurtbewoners willen deelnemen of zelf kookworkshop opzetten.
  • Men wil opnieuw kijken naar (masters )samenwerking in  het wijckerhoes

Met andere woorden: genoeg te doen om met elkaar in contact te blijven en sociale contacten te kunnen onderhouden. Het samen zijn van buren is een goed initiatief en makkelijk  uitvoerbaar. Niet alleen in corona tijd maar in alle tijden.