Come Closer (film)

Uit onderzoek van de gemeente Maastricht is gebleken dat mensen met een beperking de meeste problemen en knelpunten ervaren in de bejegening jegens hen. Mensen weten zich geen goede houding te geven ten opzichte van mensen met een beperking. Karin Martens (beleidsambtenaar gemeente Maastricht): “Als gemeente Maastricht hebben we naar de uitkomsten van het onderzoek geluisterd en hand in eigen boezem gestoken. We hebben gekeken of we onze eigen ambtenaren dat bewustzijn kunnen meegeven.”

Op initiatief van Maastricht voor Iedereen zijn ervaringsdeskundigen eerst zelf getraind om daarna in gesprek te gaan met afdelingen/ambtenaren van de gemeente Maastricht. Het is belangrijk dat gemeenten zich bewust worden van de problematiek waar mensen met een beperking tegenaan lopen en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Zodat de communicatie en dienstverlening beter aansluit bij de burgers en de stad inderdaad voor iedereen toegankelijk en leefbaar is.

In opdracht van Lokale Coalitie voor Inclusie (LCvI) is hierover een film gemaakt. De film laat zien hoe ervaringsdeskundigen gesprekken met ambtenaren hebben ervaren. De film volgt de voorbereiding, organisatie en uitvoering van inspiratiesessies voor ambtenaren. De bijeenkomsten die tot nu toe hebben plaatsgevonden worden door alle partijen als zeer verhelderend en succesvol ervaren.

Alle kennis, ervaringen en uitgewerkte trainingen en handboeken zijn gratis beschikbaar via deze website. Wil je meer weten? Of wil je ook een inspiratiesessie organiseren in jouw bedrijf / gemeente? Neem dan contact op met info@maastrichtvooriedereen.nl.

De film is hier te bekijken :