Project ‘Inclusieve buurt’ van start in Wyck

‘Maastricht voor Iedereen’ gaat aan de slag in Wijck. Onder de titel ‘Wijck voor Iedereen’ werken we samen met onder andere the Masters en met buurtnetwerk Ceramique aan een inclusieve wijk. Doel is om te leren hoe we in een wijk meer om elkaar kunnen geven en hoe we dat vorm kunnen geven.

Als eerste stap gaan we alle activiteiten in kaart brengen die al in de buurt plaatsvinden, waar bewoners aan kunnen deelnemen. Ook gaan we in kaart brengen welke obstakelplekken er in de buurt zijn; waar zijn belemmeringen voor mensen met een beperking en wat voor belemmeringen zijn dat?

In persoonlijke contacten met medebewoners vragen we na waar behoefte aan is. Via via wordt de groep die we bereiken steeds groter. Mensen waarmee contact is gelegd, worden uitgenodigd voor een ontspannende lunch, zodat ze ook met elkaar kennis kunnen maken.

Andere ideeën die genoemd zijn: thema-middagen of elkaar gewoon ontmoeten in het Martinus wijkhuis (Hoogbrugstraat 42). Ook in Amby zal een dergelijke pilot uitgevoerd worden.